Informatie m.b.t. de check-in

Tijdens de check-in worden er een Inventarislijst en een Inspectierapport gemaakt.

INVENTARIS LIJST

Een inventarislijst is een lijst met alle aanwezige roerende goederen in de gehuurde woonruimte. De lijst wordt bij de check-in ter plekke gemaakt, aangevuld, gecontroleerd en toegelicht. Alle roerende goederen dienen bij de check-out aanwezig te zijn.

 

INSPECTIE RAPPORT

Een inspectierapport is een rapport dat huurder en verhuurder duidelijkheid geeft over eventuele schade aan de woonruimte en/of de roerende goederen van het gehuurde bij de check-in en de check-out.

Het inspectierapport dat opgemaakt is tijdens de check-in wordt vergeleken met het inspectierapport dat gemaakt wordt bij de check-out. Eventuele schade wordt in het inspectierapport genoteerd. Huurders kunnen 14 dagen naar de datum van de check-in schade toevoegen aan het inspectierapport. Indien gewenst kan huurder zelf foto’s maken die worden toegevoegd aan het inspectierapport. 

Als schade na deze periode van 14 dagen ontdekt wordt, dan wordt ervan uitgegaan dat deze veroorzaakt is door huurder dan wel door iemand waarvoor huurder verantwoordelijk is.

Zowel huurder als verhuurder krijgen een scan dan wel kopie van de inventarislijst en het inspectierapport per e-mail toegezonden.

De inventarislijst en het inspectierapport worden bij de check-in door huurder en verhuurder, of een gemachtigd vertegenwoordiger, ondertekend voor gelezen en akkoord.