Huurovereenkomst

Voor het voorstellen van de kandidaat-huurders en opstellen van de huurovereenkomst hebben wij de onderstaande informatie nodig: 


Basisinformatie van de kandidaat-huurder:

 • Een korte persoonlijke introductie, bijv wat je beroep is, link naar Linkedin profiel, wat je hobby's zijn, wanneer je wilt verhuizen en voor hoelang, samenstelling gezin en of je huisdieren hebt.

 • Naam (voor- en achternaam)

 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

 • Kopie ID-bewijs (BSN-nummer mag worden afgeschermd)

 • Arbeidsovereenkomst(en) en/of werkgeversverklaring(en)

 • Bewijs van inkomen (salarisspecificatie + recente bankafschriften met daarop het nettoloon)

 • IBAN en tenaamstelling waarvan de huur betaald zal worden

 • Optioneel: een verhuurdersverklaring.


Voor studenten geldt het volgende:

In plaats van een arbeidsovereenkomst en salarisstroken kan de kandidaat-huurder de volgende informatie verstrekken:

 • Bewijs van inschrijving voor het relevante studiejaar

 • Bewijs van studiefinancering

 • Contactgegevens van garantsteller (telefoonnummer en e-mailadres).


Voor ondernemers geldt het volgende:

In plaats van een arbeidsovereenkomst en salarisstroken kan de kandidaat-huurder de volgende informatie verstrekken: 

 • Uittreksel van de KvK

 • Bewijs van inkomen (gestuurde facturen + recente bankafschriften met daarop het gefactureerde bedrag of recente jaarrekening).


KKAmsterdam werkt in overeenstemming met het Protocol Toewijzing Huurwoningen aan Kandidaat-huurders. Dit protocol is hier te vinden: Protocol Toewijzing Huurwoningen aan Kandidaat-huurders.