Huurovereenkomst

Voor het opstellen van de huurovereenkomst hebben wij de onderstaande documenten nodig:

Voor alle huurders:

Een korte introductie voor de eigenaar van jezelf, zoals waar je vandaan komt, hoe lang je hier al woont, reden waarom je je huidige appartement verlaat, waar je werkt, wat je beroep is, wanneer zou je willen intrekken, voor hoe lang, heb je huisdieren, etc.

- Gescande kleurenkopie van uw paspoort
- Telefoonnummers en e-mailadressen werk en prive
- Nederlandse bank- en IBAN-nummer
- LinkedIn-profiel link

A. Huurders in loondienst:
     - Kopie paspoort
     - Kopie (ondertekende) arbeidsovereenkomst  of Kopie werkgeversverklaring
     - Kopie laatste 3 salarisstroken
     - Bewijs van salarisstorting ; Kopie bankafschrift

B. Huurders die zelfstandig ondernemer zijn: (Eenmanszaak of VOF)
      - Kopie paspoort.
      - NL IBAN nummer
      - Recente kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
      - Jaarrekening
      -  Rapport Aangifte Inkomensbelasting
      -  Laatste definitieve Aanslag IB

C. Voor studenten :
      -  Bewijs van studiefinanciering
      -  Bereidheid extra borg
      -  Garant stelling ouders
      -  Bewijs van inschrijving school

*Kkamsterdam introduceerd de geinteresseerde huurder  aan de verhuurder : maar het is de verhuurder die de huurder kiest. Verhuurder kan zonder opgaaf van reden een door KKamsterdam aangedragen huurder geen huuroveernkomst aanbieden.
*KKamsterdam en verhuurder behouden zich het voorrecht aanvullende informatie op te vragen of navraag te doen van de potentiele huurder bij derden.