Juridisch

* Aan de geadverteerde specificaties kunnen geen rechten worden ontleend. De geadverteerde woonoppervlakten betreffen schattingen. Verschillen tussen de opgegeven en de werkelijke grootte, dan wel afwijkingen met betrekking tot het overige geadverteerde, verlenen aan geen der partijen enig recht. Partijen verklaren dat eventuele afwijkingen nimmer tot aansprakelijkheid van verhuurder of diens makelaar kunnen leiden, noch kunnen deze afwijkingen van invloed zijn op de in de huurovereenkomst genoemde prijs.

* Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.