Maandelijkse lasten

Bij de geadverteerde huurprijzen van alle woningen die KKamsterdam aanbiedt zijn gas of stadswarmte, water, elektriciteit, TV, internet en gemeentelijke belastingen NIET inbegrepen.

1. Gas of stadswarmte, water en elektriciteit:

Huurder betaalt maandelijks een termijnbedrag gebaseerd op de totaal te verwachten jaarlijkse energiekosten. Deze termijnbedragen worden rechtstreeks aan een energiebedrijf naar keuze van huurder betaald. Verbruikt huurder meer / minder energie dan verwacht? Dan krijgt huurder bij de eindafrekening geld terug, indien de eindafrekening toont dat meer energie verbruikt is zal huurder het nog openstaande bedrag dienen bij te betalen. Huurder betaalt het termijnbedrag via automatische incasso. De kosten voor water worden door huurder in beginsel rechtstreeks aan Waternet betaald. Het termijnbedrag wordt gebaseerd op het verbruik van de aansluiting op het adres van het gehuurde in het afgelopen jaar.

De algemene procedure:

Bij de check-in worden van zowel de water- als elektriciteitsmeters de meterstanden opgenomen en in het inspectierapport genoteerd. KKamsterdam geeft deze standen, de ‘beginstanden’, door aan de relevante leverancier. Voor elektriciteit en gas is dit de leverancier naar keuze van huurder dan wel een vaste leverancier als sprake is van stadsverwarming. De meterstanden van de watermeter worden doorgegeven aan Waternet. Bij de check-out worden de ‘eindstanden’ op het inspectierapport bijgeschreven. Huurder dient deze eindstanden zelf door te geven aan de betreffende leveranciers waarna er een eindafrekening volgt.

De procedure bij blok- en stadsverwarming wijkt af van bovenstaande procedure. In dat geval worden de voorschotten gas voor koken en gas voor verwarming aan de verhuurder betaald. De verhuurder betaalt vervolgens de rekeningen aan de betreffende leverancier dan wel Vereniging van Eigenaren. Indien huurder meer / minder energie verbruikt dan de betaalde voorschotten, dan zal een eindafrekening volgen waarbij huurder ofwel geld terug krijgt van verhuurder, ofwel waar verhuurder een deel van de borgsom kan gebruiken om het ontbrekende bedrag aan te vullen.

2. TV en internet:

In alle woningen die KKamsterdam aanbiedt is er een aansluiting voor TV en internet aanwezig. Huurder kan ervoor kiezen een abonnement bij een provider af te sluiten. KKamsterdam helpt huurders bij het kiezen van een abonnement dat het beste bij de wensen van de huurder aansluit.

3. Gemeentelijke belastingen:

Voor alle huurders binnen de regio Amsterdam gelden twee soorten gemeentelijke belastingen. Deze bedragen worden door huurder in beginsel rechtstreeks aan de gemeente betaald.

  • Waterschapsbelasting: als huurder van een woning betaalt u voor de zuivering van water. Huurder krijgt een belastingaanslag van Waternet. De hoogte van de waterschapsbelasting voor huurders in 2019 is €166,58 voor eenpersoonshuishoudens en € 274,58 voor meerpersoonshuishoudens. Meer informatie vindt u hier. Op huurders zijn de 'vervuilingseenheden zuiveringsheffing' en 'watersysteemheffing voor ingezetenen' van toepassing. 
  • Afvalstoffenheffing: deze belasting betaalt huurder aan de gemeente waar het gehuurde zich in bevindt voor het ophalen en verwerken van huisafval. Deze belasting wordt berekend op basis van het aantal personen in de woning en de locatie van de woning. De hoogte van de afvalstoffenheffing in Amsterdam in 2019 is € 276,- voor eenpersoonshuishoudens en € 368,- voor meerpersoonshuishoudens. Meer informatie vindt u hier